Lịch công tác Sở Nội vụ
   
Home
Thứ năm, ngày 21-01-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Chính trị và Hội đồng BC Quốc gia

Đ/c Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc; Đ/c Trần Thị Kim, PTP; phòng XDCQ Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công báo - tin học, VP đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
07:15

Tập huấn cán bộ năm 2021

Đ/c Bùi Hồng Lĩnh, Phó văn phòng Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hà Tĩnh
07:30

Tham gia đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ làm việc với sở KHĐT

Đ/c Mai Trường Sinh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
07:30

Tham gia Hội đồng thi thăng hạng Giáo viên (cả ngày)

Đ/c Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc; Đ/c Cù Huy Cẩm, Trưởng phòng Trường THPT phan Đình Phùng
13:30

Tham gia đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ làm việc với UBND TP Hà Tĩnh

Đ/c Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc UBND Thành phố Hà Tĩnh
14:00

Dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử

Đc Phan Thị Tố Hoa, GĐ; Đ/c Mai Trường Sinh, PGĐ; PHòng XDCQ; đc Trần thị Kim, PTP Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm thông tin - công báo tỉnh
Tháng 1 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
6 0% (0/6) 50% (3/6) 50% (3/6)
Thanh tra Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Công chức, viên chức
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Xây dựng chính quyền - TCBC
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng CCHC - Văn thư lưu trữ
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Ban Tôn giáo
10 70% (7/10) 30% (3/10) 0% (0/10)
Ban Thi đua - Khen thưởng
1 0% (0/1) 100% (1/1) 0% (0/1)
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
13 7.69% (1/13) 92.31% (12/13) 0% (0/13)