SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Nội vụ Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 14 năm 2023
Từ ngày : 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
27/03/2023
Thứ 2
8h00
Hội nghị thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch
BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng các đoàn thể
Phòng họp tầng 2
28/03/2023
Thứ 3
8:00
Làm việc với VNPT Hà Tĩnh về chuẩn hóa dữ liệu Hồ sơ CBCCVC tỉnh Hà Tĩnh kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về CBCCVC
Đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CCHC&VTLT
Số 6 đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh
8:00
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 3 năm 2023 (cả ngày)
Đ/c Lê Minh Đạo, giám đốc
Hội trường tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh
29/03/2023
Thứ 4
8:00
Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Trung cấp nghề Lý tự Trọng
Đ/c Bùi Quang Dương, Phó giám đốc
Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (xã Thiên Lộc, Can Lộc)
8:00
Tham gia đoàn Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Lộc Hà
Đ/c Lê Minh Đạo, giám đốc
UBND huyện Lộc Hà
14:00
Làm việc với Sở Khoa học và Công nghê
Đ/c Lê Minh Đạo, Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ
30/03/2023
Thứ 5
31/03/2023
Thứ 6
01/04/2023
Thứ 7
02/04/2023
Chủ nhật